IT služby

Mnoho služeb je výhodnější nechat si je zajistit externě. Patří k nim hlavně správa informačních technologií. Výhoda spočívá hlavně v nižších celkových nákladech na provoz IT.

Outsourcingové služby firmám zajistí:

 • Specialistu lze získat okamžitě a na přesně stanovenou dobu podle potřeb zákazníka
 • Dodavatel garantuje požadovanou kapacitu, know how a schopnosti IT specialistů přizpůsobit se prostředí, postupům a metodice práce zákazníka
 • Účtuje se na základě předem známých a objednaných hodin požadovaných pracovníků
 • Zákazník má možnost uvolnit své vnitřní kapacity k jiným účelům
 • Zákazník nenese náklady na vzdělávání pracovní kapacity
 • Zákazník se nemusí z pracovně právního hlediska starat o poskytnuté IT specialisty
 • Odpadají vedlejší mzdové náklady (zdravotní a sociální pojištění)
 • V případě ukončení spolupráce vznikají zákazníkovi podstatně nižší náklady, než v případě rozvazování pracovního poměru s interními zaměstnanci

Hlavní důvody pro využití outsourcingu

 • Ušetření nákladů - Konkurenční výhoda
 • Větší kvalita produktu - firmy, specializující se na daný obor, mají proškolenější a v dané problematice lépe se orientující pracovní síly. Odpovědnost za problematiku nese jiný subjekt a vy se můžete plně věnovat svému oboru.
 • Garantovaná úroveň služeb
 • Zjednodušení manažerské práce
 • Snížení rizika úniku interních informací
 • Snížení nákladů za zaměstnance IT a jejich vyhledávání
 • Předvídatelné náklady a kontrolovatelné výdaje IT
 • Rozložení investic do měsíčních plateb
 • Přínos Know-How

 Ceník hodinové sazby za práci programátora

 • 400 - 1.200,- Kč

Ceník hardwarového outsourcingu

Název Popis Cena - Paušál
SW
Standard
Určeno klientům, kteří předpokládají nepravidelné čerpání služeb v rozsahu 5-15 hodin měsíčně, v předem nespecifikovaných termínech. Zákazník si paušálním poplatkem předplácí práce na svých počítačích nebo síti, které může čerpat v libovolném termínu aktuálního měsíce. Při překročení předplaceného objemu práce je účtována hodinová sazba 950,-. 5000,-
SW
Profi
Určen klientům, kteří předpokládají nepravidelné čerpání služeb v rozsahu 20 a více hodin měsíčně, v předem nespecifikovaných termínech. Zákazník si paušálním poplatkem předplácí práce na svých počítačích nebo síti, které může čerpat v libovolném termínu aktuálního měsíce. Při překročení předplaceného objemu práce je účtována hodinová sazba 750,-. 10000,-
SW
Corporate
Určen klientům, kteří předpokládají pravidelné čerpání služeb v rozsahu 30 a více hodin měsíčně, v předem určených termínech. Zákazník si paušálním poplatkem předplácí práce na svých počítačích nebo síti, které může čerpat v předem určených termínech aktuálního měsíce. Při překročení předplaceného objemu práce nebo objednání prací mimo určené termíny je účtována hodinová sazba 550,-. 15000,-

Pro všechny uvedené programy služeb je doprava technika účtována 9,- Kč /km. Pro outsourcing služeb je možno dojednat individuální ceny v souvislosti s dodávkou specifických služeb.

Nabízíme poradenství v IT dle vašich požadavků.

 • Správa Windows serveru 2000 - 2012,  Správa Active Directory, DNS, DHCP, Group policy a všech standartdních služeb, Lotus Notes,  Symantec Antivirus, WSUS serveru.
 • Tvorba jednoúčelových aplikací ve VB .
 • Udržba serveru na Linuxu.
 • Hyper-V - instalace ,nastavení a udržba
 • VirtualBox - instalace ,nastavení a udržba
 • KVM (Proxmox) - instalace ,nastavení a udržba
 • Instalace a nastaveni aktivních prvků sítě : wifi, switche , routery , VOIP brány a další zařízení.